Wat is een BuurtWhatsApp?

Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.

De werking van het systeem

Er is een projectleider voor Vroomshoop, die alle aanmeldingen binnenkrijgt. Hij stuurt de aanmelding door naar de geografische groep waar de aanmelding bij hoort. In elke groep zijn 3 contactpersonen ook lid van de regiegroep. Deze drie contactpersonen houden in de gaten of de deelnemers zich aan de vooraf gestelde spelregels houden. Verder is de regiegroep verantwoordelijk voor het overdragen van berichten naar andere wijken.

Groepen

Buurtgroepen en de regiegroep

In een buurtgroep zitten alle mensen die zich in uw wijk hebben aangemeld. 3 van deze mensen worden contactpersonen en alle contactpersonen, van alle wijken bij elkaar, vormen een regiegroep.

Eén persoon uit een Buurtgroep krijgt van de projectleider nieuwe aansluitingen toegestuurd. Hij of zij is eigenaar van de groep en voert de telefoonnummers in. De 3 contactpersonen houden de berichten in de eigen groep in de gaten. Zijn de berichten relevant voor aangrenzende wijken, dan sturen ze de app door naar de regiegroep.

De 3 contactpersonen zien in de regiegroep van de buurtpreventie alle berichten uit heel Vroomshoop. Zij kunnen belangrijke berichten uit de regiegroep doorsturen naar de eigen buurtapp. Zo kunnen we verdachte figuren van de ene kant van Vroomshoop naar de andere kant volgen. Zit een groep vol? Dat is geen probleem. Dan maken we gewoon een nieuwe aangrenzende of overlappende groep aan. In die groep moeten dan wel de 3 leden zitten, die hierboven zijn omschreven uit de eerste groep.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in of stuur een mail naar:

info@vroomshoopwaakt.nl

    Heeft u een vraag?